Väikesele Eestimaale mahub ootamatult palju vaatamisväärtusi. Loodusmälestiste lugu võib ulatuda aastatuhandetesse, kultuuriloolised mälestusmärgid on pärit tavaliselt aastasadade ja -kümnete tagant. Eesti loodus üllatab oma mitmekesisusega: ohtrad saared ja laiud, kummaline kuppelmaastik, pankrannik, vaiksed ning eksitavad sood ja salapärased karstialad, mis loodusseadusi eiravat näivad.

Looduslapse üheks peamiseks väljenduseks on kujunenud loodushariduse jagamine loodusretkede korraldamise näol Eesti tuntud ja vähemtuntud looduskaunites või kultuurilooliselt ja ajalooliselt olulistes paikades. Samas, armsad loodusehuvilised, ei ole me võtnud ülesandeks Teid akadeemiliselt harida, pigem ninapidi loodusesse torgata!

Meie sihtgrupiks on kujunenud Tallinna lasteaedade ning koolide algklasside lapsed. See ei tähenda muidugi, et me suuremaid ja kaugemaid loodusesõpru ei aita!

Korraldame lühikesi loodusretki Tallinnas ja Tallinna lähedale, näiteks Nõiakaevu juurde, rabasse (Pääsküla raba, Viru raba, Aabla raba jne), hobustega ratsutama, linnamägedesse (Iru, Jägala jne), jugadele (Keila, Jägala), tutvuma kodu- või metsloomade tegemistega.
Korraldame ka öiseid retki kuulama ööhääli või pildistama päikesetõusu. Käime nii tuntud loodusradadel kui avastamata metsikus looduses.