LOODUSMÄNG

 

Loodusmäng.

 

Loodusmäng põhineb 1683-el allakirjutanu Lühilooduspalal ja iga lugu esitletakse ja küsitakse asjakohane küsimus iga loo kohta ning nii pannakse tegelik loodustunnetus ja loodusteadmised proovile. Võistkonnad vastavad. Iga loo vastust ka kommenteeritakse ja on ka arutelu-diskussioon. Saab võistelda persooniti ja võistkonniti. Selguvad võitjad. Esitletakse kokku ükshaaval 14 lugu, küsitakse iga loo järel loo kohta vastav küsimus ja Mäng kestab kokku 45 minutit – 1 tund. Tegu on nagu mälumänguga, aga lood ei ole raamatust võetud, vaid pärinevad ühe inimese sulest ja lugude isiklikust varamust.

Mängu ajaline kulg: 1,5 minutit sissejuhatus ja mängureeglite tutvustus. Esitletakse ühte lugu ja esitatakse selle kohta asjakohane küsimus: 1 minut; Võistkonnad vastavad ja hõiskavad õige vastuse välja: 1 minut; õige vastuse väljahõiskamine ja arutelu-diskussioon-kommentaar: 1 minut. Lõpetamine 1,5 minutit. Kokku 14 lugu-küsimust-vastust = 45 minutit. See on lastele-õpilastele. Täiskasvanutele läheb tavaliselt arutelu-diskussioon-kommentaar kauem ja Mäng kestab ca 1 tund.

Vastuseid on kolmes variandis: Nn. tarkuseküsimused, tuleb ära arvata õige vastus; tuleb jahh või ei vormis ära arvata, kas lugu on tõene või mitte; antakse ette vastusevariandid.

Vaja on sobivat ruumi ja Mängujuhti.

Hind : 150 € Koolidele ja 200 € täiskasvanuile. Sellest 1/3 läheb Mängujuhile, 1/3 läheb Müüjale ja 1/3 läheb Autorile.

Eesmärk: teha inimesi targemaks pisut uuel kombel ja mitte vaid teha targemaks, vaid ka arendada inimeste loodustunnetust. Arendada inimeste loovat mõtlemist ja loodustunnetust läbi lugude ja ühtlasi panna ka proovile inimeste teadmised ja arendada inimeste loodusest arusaamist. Aretada inimeste teadmisi ja mõttearengut ja seda mitte vaid raamatufaktide abil. Saab teada palju sellist, mida kusagil raamatust lugeda ei ole ja mida igaüks teadma peab ja seda väga elamuslikult ja emotsionaalselt läbi ühe inimese looduslugude. Kuna igas loos on tarkusetera sees, siis saab iga loo kaupa ka teada mingi konkreetse fakti loodusest. Eesmärk on ka populariseerida loodusfakte läbi lugude prisma ja teha inimesi targemaks emotsionaalselt ja looduselamuste abil. Eesmärk on arendada inimeste loodustunnetust ja tarkust läbi loova mõtlemise. Tõsta loodusteadlikkust läbi loova mõtlemise. Läbi lugude autori kommentaaride ja õigete vastuste väljahõiskamisele saab ka teada veel muudki kui tarkuseid ja osa ka ühe inimese loodustunnetusest. Faktid kinnistuvad ja jäävad meelde paremini kui neid hästi kuulatavate lugudega esitada. Et vastus tuleb loost endast üles leida, siis paneb see lugu kuulama ja tarkus jääb meelde koos loo endaga. Et mäng on uuendusega, siis jääb ka paremini meelde ja eesmärk on levitada mängu mujalegi Eestimaale, et seda Inimesed ise harrastama hakkaksid.

 

Marek Vahula, Loodusmängija: marek.vahula@online.ee